Wij zoeken..


Vrijwilligers
Wilt u zich opgeven als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar info@help-portret-apeldoorn.nl.
Want laten we eerlijk zijn, hier wilt u toch gewoon aan meewerken?
Wie zoeken we? Fotografen, beeldbewerkers, kappers, visagisten, gastvrouwen/-mannen en medewerkers catering.

Intermediairen
Weet u organisaties die onze doelgroepen kunnen vertegenwoordigen? Laat het ons weten! In eerste instantie vragen we de Maatschappelijke Organisaties uit Apeldoorn om onze doelgroep te benaderen, per slot kennen zij onze doelgroep het beste.

Doelgroepen
Deelname staat voor iedereen open die aan het criterium voldoet.
Maar……..het aantal mensen dat mee kan doen per keer is beperkt. Daarom werken we met aanmeldingen op volgorde van binnenkomst en krijgen alle mensen van ons een bevestiging met daarop de locatie en het tijdstip waarop ze verwacht worden.

© Copyright Help Portret Apeldoorn